جزئیات پروژه

طراحی پوستر وبینار ۱۵

  • نوع شغلنوع شغل: راه دور
  • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
  • سطح پروژهسطح بالا

جزئیات پروژه

طراحی پوستر وبینار مشترک

ایران و استرالیا

به مناسب روز ملی استرالیا

مهارت های لازم

دسته بندی های صنعت

زبانهای مورد نیاز

نوع فریلنسر مورد نیاز این پروژه است