تهران

0.0/5(0 بازخورد)

0.0/5(0 بازخورد)

0.0/5(0 بازخورد)

0.0/5(0 بازخورد)

0.0/5(0 بازخورد)

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی  

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و ارز های دیجیتال

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی حدودا ۱۸ پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی – B2B آنلاین نحوه ی ورود به بازار کشورهای هدف صادراتی : ارمنستان – افغانستان – آفریقا – آذربایجان – هند…

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار مشترک ایران و استرالیا به مناسب روز ملی استرالیا

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح بالا
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات صنایع غذایی

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال
 • سطح پروژهسطح متوسط
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • تهران
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه