جزئیات شرکت

کارفرما

درباره “GB Training”

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات خدمات فنی و مهندسی  

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار مشترک ایران و استرالیا به مناسب روز ملی استرالیا

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی حدودا ۱۸ پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی – B2B آنلاین نحوه ی ورود به بازار کشورهای هدف صادراتی : ارمنستان – افغانستان –…

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر سلسله وبینار های آموزشی تخصصی آشنایی با تکنولوژی بلاک چین و ارز های دیجیتال

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی صادرات زعفران

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات صنایع غذایی

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی صادرات خرما

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزشی تخصصی بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات محصولات شوینده آرایشی و بهداشتی

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار آموزش جامع بورس به زبان ساده

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار صادرات میوه های خشک

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • مهلت پروژهمنقضی شده
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه
 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار نحوه ورود به بورس

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی وبینار دوره جامع بورس

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار بازاریابی بین المللی با رویکرد صادرات محصولات کشاورزی   www.gbtraining.ir

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار درس هایی از استارتاپ های استرالیا

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال - 5,000,000 ریال

طراحی پوستر وبینار B2B آنلاین؛ اقلیم کردستان – دروازه ی ورود به بازار عراق

 • هزینه پروژههزینه 500,000 ریال

طراحی پوستر وبینار نقش استارتاپ های کشاورزی در جهش تولید و رونق صادرات

 • سطح پروژهسطح متوسط
 • نوع شغلنوع شغل: راه دور
 • مدت زمان پروژهکمتر از یک هفته
 • مهلت پروژهمنقضی شده
 • نوع پروژهنوع پروژه: قیمت ثابت
 • سطح پروژهذخیره
 • نمایش پروژه